Moses Mendelssohn door Anton Graff (1771)

Mozes Mendelssohn

Lezingenreeks Joodse filosofie: De Moderne tijd

Loading...
Datum
woensdag 15 maart '23
Tijd
20:00 - 21:00
Lokatie
Online
Kosten
€ 15,00
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

Het Verlichte Jerusalem van Moses Mendelssohn

Toen Moses ben Mendel uit Dessau als veertienjarige naar Berlijn kwam, werd van hem verlangd door de Rosenthaler Poort te komen, en daar te bewijzen dat hij geen brodeloze bedeljood was. Zo’n veertig jaar later, bij zijn dood, schreven kranten gretig over de laatste uren van de beroemdheid Mendelssohn, en briefde de Habsburgse ambassadeur het nieuws door naar Wenen.

Tussen deze twee momenten spant zich de carrière uit van een denker die onder zijn gemeenschapsgenoten symbool werd van het ideaal van emancipatie, en in de wijdere wereld van geleerden als de Duitse Socrates geroemd werd. Om wat draait Mendelssohns denken als Verlichter en als Jood echter? Wat staat er bij hem op het spel? En wat van waarde heeft dat denken weten vast te houden?

Deze lezing kijkt nader naar de filosofische en religieuze gedachten die Mendelssohn verdedigt te midden van vaak verhitte controverses met zijn tijdgenoten. Wat vermag de menselijke rede? Kan ze - met Mendelssohn - de onsterfelijkheid van de ziel, of het bestaan van God bewijzen? Hebben we zo’n bewijs ook nodig? Of heeft Kants kritische filosofie zulke ideeën onherroepelijk uitgeschakeld, en moet de aanspraak van ons denken bescheidener zijn?

Dient de consequent verlichte Jood – zoals een vermeend verlichte Christen Mendelssohn voorhoudt - zich te bekeren, als hij niet inzichtig kan maken waarom het Christendom filosofisch onjuist is? Of draait het in het religieuze denken en handelen niet om de juistheid van een idee, maar om deelname aan een ceremoniële praxis? Hoe dienen wij om te gaan met het bestaan van verschillende religieuze riten en denominaties? Welke rol dient de staat te spelen in het voorkomen van religieuze tweedracht? Of verlangt een verlichte samenleving juist de mogelijkheid van pluriformiteit en tolerantie om ook ethisch te kunnen zijn? Zijn er, tenslotte, misschien zelfs redenen voor Mendelssohn om het jodendom als bij uitstek als verlichte religie te zien?

Deze cursus wordt opgenomen

Kortlopende cursussen en lezingen die via Zoom worden verzorgd, worden ook opgenomen. Als je voor een Zoom cursus of lezing hebt ingeschreven, kun je hem na inlog op je persoonlijk account tot het einde van het studiejaar terugkijken. Heb je je niet ingeschreven en wil je toch een cursus of een lezing zien? In enkele gevallen plaatsen wij reeksen en lezingen als een ‘altijd online’ cursus. Dat kan uitsluitend na toestemming docent en met behouden van de auteursrechten en AVG regels. Tegen betaling kun je een ‘altijd online' cursussen en lezingen op elk gewenste tijdstip kijken. Bekijk ons altijd online-aanbod. Staat jouw gewenste cursus of lezing er niet bij? Neem contact met ons op via info@crescas.nl

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Maror

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.