Online: Crescas en zijn tijd

Het Joods Educatief Centrum Crescas draagt de naam van de belangrijke Spaans-Joodse geleerde Chasdai Crescas (1340-1410). Als ‘rav van Zaragoza’ bekleedde hij een hoge positie aan het Spaanse hof, maar kon niet voorkomen dat Joden en het jodendom in hun voortbestaan bedreigd werden. Er waren pogroms die velen het leven kostten en talloze Joden zagen geen andere uitweg dan christen te worden.

Tegelijkertijd speelde de kwestie van het ‘anders denken’. Vele Joden waren via de Joodse filosoof Maimonides in aanraking gekomen met de Griekse ideeënwereld van Aristoteles.
Voor Chasdai Crescas stond die mijlenver af van de Joodse kijk op geloof, leven en de wereld en vormde een gevaar voor het zuivere jodendom.

Om te begrijpen hoe belangrijk Crescas als Joodse filosoof is geweest voor zijn tijd belicht deze lezing de positie van Crescas in het debat, zijn kritiek op Aristoteles, zijn houding jegens Maimonides en zijn polemische drijfveren.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.