Crescas en zijn tijdgenoten

Eindelijk aandacht voor de rabbijn en filosoof wiens naam het Educatief Joods Centrum draagt!
Chasdai Crescas neemteen belangrijke plaats in de Joodse filosofie in de Middeleeuwen. In die tijd kwamen Joden in aanraking met de Griekse filosofie. Daardoor ontstond een scherpe controverse. Centraal in deze controverse stond de vraag of de bestudering van de filosofie wenselijk en noodzakelijk is. Leidt studie van de filosofie tot geloofsafval of ondersteunt deze juist het geloof? In antwoord op Maimonides schreef Chasdai Crescas een uitgebreide kritiek op de Aristotelische filosofie. In de lezing gaan we in op de positie van Crescas in het debat, zijn kritiek op Aristoteles, zijn houding jegens Maimonides en zijn polemische drijfveren tegen de achtergrond van zijn tijd.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.