Forumavond: Joodse vrouwen in de media

Loading...
Datum
donderdag 30 mei '24
Tijd
20:00 - 22:00
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 17,50

In een tijd van antisemitisme en polarisatie moet je je als Jood in de media regelmatig verdedigen. Zelfs bij zaken waar je helemaal geen grip op hebt of waar je geen verantwoordelijkheid voor draagt.

De oorlog in Gaza heeft het latente antisemitisme in Nederland een impuls gegeven. Joodse schrijvers worden aangevallen op hun mening en soms zelfs op hun Joods zijn. Dat maakt hen verdacht. Omgekeerd wil je je als schrijver juist graag laten horen, omdat het belangrijk is om ook de Joodse stem in het debat te laten klinken. Maar hoe doe je dat? En wie vertegenwoordig je eigenlijk?
Op de forumavond Joodse vrouwen in de media bespreken Judith Zilversmit, Femmetje de Wind , Esther Voet, Natascha van Weezel, Esther Porcelijn, Ronit Palache en Esther van Fenema deze zaken met elkaar.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Maror

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.