Ivriet toekomende tijd en verder

Deze cursus is bedoeld voor wie basiskennis heeft van de verleden tijd en al iets weet van de toekomende tijd. Dit jaar gaan we verder met de toekomende tijd en verder.

We beginnen de les met een positief verhaal uit het nieuws en beëindigen met een leesboek in eenvoudig Hebreeuws.

Werkboek: Ivriet mi-bereishiet Bet vanaf pag. 148

In de lessen lezen we uit Joodse bronnen vanaf de Bijbel tot de dag van vandaag, met behulp van leesteksten en liederen.

Belangrijk voor het volgen van de cursus is het voorbereiden van de lessen thuis.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.