Geneeskunde vanuit de Talmoed

Talmoed in het moderne leven

In deze serie lezingen wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het jaarthema Leiderschap.

Arts en Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe behandelt in dat kader een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.

Geneeskunde vanuit de Talmoed

Een belangrijk begrip in de Tora en de Talmoed is 'pikoeach nefesj', het principe in de Joodse wet dat het behoud van het menselijk leven stelt boven vrijwel alle andere religieuze ge- en verboden.

In de Talmoed vinden we talrijke voorschriften en bepalingen met betrekking tot ziektes, verwondingen, hygiƫne, voeding, allerlei zaken die wij nu onder de verloskunde scharen en ook de lichamelijke en morele aspecten van seks worden behandeld. Naast 'diagnoses' maakt de Talmoed ook gewag van geneeswijzen.

Voor deze lezing zocht Jacob de Leeuwe aansprekende voorbeelden en laat tevens zien dat zelfs op de strengste voorschriften uitzonderingen kunnen worden gemaakt.
Bovendien blijkt de Talmoed ook antwoorden te kunnen leveren waar het besmettelijke ziektes betreft.
Dat is in onze tijd, waarin het dagelijks leven nagenoeg geheel ondergeschikt was (en is) aan corona, uitermate relevant.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.