Inleiding in de siddoer

De siddoer, het dagelijkse gebedenboek, heeft een geschiedenis van meer dan 2000 jaar achter zich. In deze periode heeft de tekst geleidelijk aan een vaste vorm gekregen. Met recht wordt wel gezegd dat het gebedenboek het meest gedrukte boek in het Hebreeuws is. Ondanks de verschillen in uiteenlopende streken is een synagogedienst waar ook ter wereld over het algemeen zonder problemen te volgen door ieder die bekend is met zijn plaatselijke siddoer. Gedurende de eerste avond gaan we vooral in op de opbouw van de dienst, waarbij de verschillende delen in het kort gekarakteriseerd kunnen worden, met enige aandacht voor de historische achtergrond. Tijdens de tweede avond zullen we uitgebreider aandacht besteden aan enkele centrale teksten, waarbij vooral het Achttiengebed aandacht krijgt.
Verder gaan we, in het kort, enige aandacht besteden aan moderne ontwikkelingen met name in de wereld van het liberale jodendom.
Alle geciteerde teksten worden gepresenteerd in het Hebreeuws met Nederlandse vertaling. Als uitgangspunt dient de Siddoer met vertaling van Dasberg.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.