Bibliotheca Rosenthaliana, Allard Pierson, de collecties van de Universiteit van Amsterdam

De bloei van vroegmodern Jiddisj in Amsterdam

Loading...
Datum
zondag 10 maart '24
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50

Tussen 1650 en 1800 verschenen meer dan 500 Jiddisje boeken, waaronder teksten uit verschillende genres. Wat voor soort lezers kochten deze boeken? Wat waren de meest populaire boeken? En waarom gebeurde dit in Amsterdam?

Amsterdam was in de zeventiende en achttiende eeuw het Europese centrum voor het drukken van Jiddisje boeken. Behalve dat ze in de stad werden gepubliceerd voor het lokale lezerspubliek, werden Asjkenazische teksten verspreid over de Asjkenazische diaspora, in Midden- en Oost-Europa.

In Amsterdam werkten Jiddisje boekhandelaren volgens twee basisrichtlijnen: ze werden aangemoedigd om boeken te drukken als een dienst aan de Asjkenazische gemeenschappen, maar ze moesten ook commercieel levensvatbaar zijn.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.