Online: De Joden van Damascus, hun synagoge in Jubayr en de grot van Elia

Bijzondere reeks lezingen over Joods-gerelateerde onderwerpen

Een lezing in samenwerking met Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

In de lente van 2014 is de synagoge van Jubayr, tegenwoordig een wijk van Damascus, tijdens gevechtshandelingen in vlammen opgegaan. De lezing zal met name ingaan op de lange historie van dit gebouw, die tot in de Middeleeuwen maar mogelijk nog eerder teruggaat, en de plaatselijke Joodse gemeenschap. Ook komt de relatie van de synagoge met de profeet Elia aan bod, alsook de traditie van de grot bij Damascus waarin deze zijn toevlucht zou hebben gezocht. Ten slotte zal de plaats van de synagoge in het religieuze landschap van het Midden-Oosten worden toegelicht.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor leden van het GJWN. Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.