De Merneptah stele, een Egyptische inscriptie die een volk genaamd Israël vermeldt (Wellcome Ibrary, London, CC BY 4)

Asjkenazische Joden en de Bijbelse Israëlieten

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Loading...
Datum
zondag 12 maart '23
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Deze lezing wordt niet opgenomen.
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

De lezing is gebaseerd op het boek Ashkenazic Jews and the Biblical Israelites (De Gruyter, Berlijn/Boston 2021):
Aan de orde komen de sociale verschillen tussen de Bijbelse Israëlieten en de Asjkenazische Joden, het verschil tussen Duits-Joodse en Oost-Europees-Joodse geschiedschrijving en de gevolgen daarvan op het gebied van het demografisch (bevolkingstoename) en het DNA-onderzoek, de reden waarom de Oost-Europese Joden Jiddisj spreken en als laatste wordt ingegaan op onderzoek van mitochondriaal, Y-chromosomaal en autosomaal DNA met betrekking tot de Asjkenazische Joden.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.