NK 2711: Pronkstilleven door Jan Davidsz. de Heem (foto: RCE). Een schilderij waarover de Restitutiecommissie in 2019 advies heeft uitgebracht (RC 1.169)

De Restitutiecommissie Cultuurgoederen

De jaarlijkse Jaap Sajet lezing i.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

In de 90-er jaren van de 20e eeuw is internationaal een beweging op gang gekomen om restitutie van roofkunst uit de Nazi-tijd nieuw leven in te blazen. Dat heeft in 1998 geleid tot het vaststellen van de Washington Principles on Nazi-Confiscated Art, waarbij zich 46 landen hebben aangesloten. In Nederland is in 2001 een Adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog (Restitutiecommissie) ingesteld. Deze heeft tot taak te beoordelen, na een verzoek uit binnen- of buitenland om restitutie van een cultuurgoed dat in Nederland is, of dit moet worden gerestitueerd aan de oorspronkelijke eigenaar of diens erfgenamen. Aan de hand van de stukken van partijen en onderzoek in archieven in binnen- en buitenland tracht de Restitutiecommissie te achterhalen wie in de nazitijd (in Nederland of elders) eigenaar van het cultuurgoed was en of deze eigenaar het bezit daarvan door de nazi-omstandigheden onvrijwillig heeft verloren. Wat is de werkwijze van de Restitutiecommissie? Welke criteria hanteert zij bij haar beoordeling of restitutie moet plaatsvinden? Deze criteria zijn op advies van de Raad voor Cultuur in 2012-2015 aangescherpt. Ze zijn in april 2021 naar aanleiding van aanbevelingen van de Evaluatiecommissie-Kohnstamm (december 2020) versoepeld en verhelderd. Wat hielden deze diverse wijzigingen in en waarom werden ze noodzakelijk geacht? Wat betekenen deze veranderingen voor reeds afgehandelde zaken? Ook in april 2021 heeft de Restitutiecommissie maatregelen getroffen om het directe contact met beide partijen te versterken. Waarom en wat houden die veranderingen in?

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.