De compilatie van de Misjna

Een tijd van bloei of verval?

Eén van de belangrijkste basisdocumenten van het rabbijnse jodendom is de Misjna. Zij vormt samen met de Talmoed en de midrasj het 'hart' van het rabbijnse jodendom. In deze lezing wordt ingegaan op de tijd waarin de Misjna tot stand kwam en de persoon van rabbi Jehoeda Hanasi. Verder maken we kennis met de methode, opbouw en inhoud van de Misjna. Voorkennis is niet vereist.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.