Demografische veranderingen in Israel

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Loading...
Datum
zondag 15 januari '23
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Deze lezing wordt niet opgenomen.
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

In zijn lezing legt Salomon Bouman de nadruk op de grote veranderingen in Israël in de jaren voor en na de oorlog van 1967. Hij belicht het belang van die oorlog voor de diaspora en met name voor de immigratie na juni 1967, zowel vanuit het westen als vanuit de communistische wereld.

Ook de hedendaagse ontwikkelingen komen aan bod. Daaraan koppelt hij de economische ontwikkelingen in het kader van de Abraham-akkoorden en de integratie van Israël in delen van het Midden-Oosten.

Tegen die achtergrond roert Bouman ook de Palestijnse zaak aan - een existentiële Israëlische kwestie die van invloed is op de Israëlische politiek.

Bouman ontmoette Ben Gurion, Golda Meir, Shamir, Rabin, Bar Lev en andere belangrijke figuren uit de Israëlische politiek en verduidelijkt aan de hand van die ontmoetingen enkele van de hierboven genoemde ideeën.

Het spreekt vanzelf dat hij ook ingaat op Israëls internationale situatie en de positie van de grote Arabische minderheid in Israël.

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.