Bijbels Hebreeuws beginners

De cursus start met het leren herkennen en uitspreken van de Hebreeuwse medeklinkers en klinkers en als je die onder de knie hebt, begin je met de grammatica. Ook al gaat het aanvankelijk langzaam, toch gaan we al snel de eerste tekst vertalen: het boek Ruth.

We werken aan de hand van een basisgrammatica die aan de cursisten ter beschikking zal worden gesteld. De keuze van een woordenboek zal tijdens de cursus worden besproken.

Huiswerk maken, dat wil zeggen het zelfstandig herhalen van de behandelde stof, helpt je bij de voortgang!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.