In de nieuwsbrief stonden per abuis verkeerde data voor de lezingen van Bart Wallet. De informatie op de website in inmiddels gecorrigeerd. In het cursusoverzicht staan nu de juiste data:

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Hier kan dit niet gebeuren' - Joods verzet, 1940-1945

Bijzondere reeks lezingen over Joods-gerelateerde onderwerpen

Hier kan dit niet gebeuren' - Joods verzet, 1940-1945
cursusnummer
8038
expert
plaats
Amsterdam
datum
1x op zondag
10 november 2019
tijd
10.30-11.30 uur
kosten
€ 7,50
GJWN-leden: € 0,00

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland verzorgt al 100 jaar lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar doen ze dat weer in samenwerking met Crescas. Voor leden van het GJWN zijn deze lezingen gratis toegankelijk. Informatie over het lidmaatschap vindt u op de GJWN-website.

Het is een nog altijd wijdverbreid idee dat Joden in Nederland zich tijdens de Sjoa als makke schapen naar de slachtbank lieten leiden. Het is immers een bekend beeld: berustende Joden die zich melden voor deportatie naar de vernietigingskampen. Maar de werkelijkheid was anders. Joden in Nederland hebben op allerlei manieren geprobeerd de vervolging tegen te werken. Aan de hand van voorbeelden laat Ben Braber zien hoe Joods verzet voortkwam uit de vooroorlogse integratie van Joden in de Nederlandse samenleving. Daarbij komt de veelvormigheid van het Joodse verzet aan de orde. Braber maakt ook een vergelijking tussen Lodewijk Visser, de voormalige President van de Hoge Raad, en David Cohen, hoogleraar aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, om te laten zien hoe persoonlijke omstandigheden keuzes bepaalden.


Ben Braber (1954) is historicus en Honorary Research Fellow van de School of Humanities, University of Glasgow. In 1985 studeerde hij af aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Zijn doctoraal scriptie "Passage naar vrijheid: de groep-Van Dien: Duitse joden in Nederlandse illegaliteit" won de Inden-Reiss Priis 1987 en de Hartog Beem Priis 1987. Braber promoveerde in 1993 aan de University of Glasgow (PhD) met de thesis "Integration of Jewish Immigrants in Glasgow, 1880-1939". Hij is expert op de onderzoeksterreinen van integratie van immigranten in moderne West-Europese samenlevingen en joods verzet. Zijn recente publicaties over dat laatste onderwerp omvatten Waren mijn ogen een bron van tranen. Een joods echtpaar in het verzet, 1940-1945 (Amsterdam University Press, 2015) en This Cannot Happen Here. Integration and Jewish resistance in the Netherlands, 1940-1945 (Amsterdam University Press, Studies of the NIOD Institute for War, Holocaust and Genocide Studies, 2013).

docent: Ben Braber (foto: Norma Braber-McKinney)


Disclaimer
Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan melding worden gedaan. Er wordt dan geen aanmelding meer geaccepteerd.
Als er niet direct plaats is in de door u gewenste cursus (vol, of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijgt u daar uiteraard ook bericht van. We informeren u dan ook over een eventuele mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

De inschrijving voor deze editie is helaas gesloten.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven
×

Snel inschrijven

Hier kan dit niet gebeuren' - Joods verzet, 1940-1945

n.v.t.

← Snel & eenvoudigGeavanceerd inschrijven

Wilt u voor meerdere personen of meerdere cursussen tegelijk inschrijven?

Cursussen met hetzelfde thema 'Geschiedenis'