Klimaat en Milieu vanuit de Talmoed

Talmoed in het moderne leven

In deze serie lezingen wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het jaarthema Leiderschap.

Arts en Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe behandelt in dat kader een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.

Klimaat en milieu in de Talmoed

Ieder mens zou het als een opdracht moeten voelen mede verantwoordelijkheid te dragen door minder te consumeren, de aarde niet uit te putten, zo ‘schoon’ mogelijk te leven en de natuur waar mogelijk intact te laten. Dat lijken moderne noties, maar de Talmoed en ook de Tora hebben het nodige te zeggen over de zorg voor het milieu.
In deze lezing kijken we naar de relevantie van de Talmoed voor dit belangrijke aspect van ons bestaan: de zorg en de verantwoordelijkheid die wij dragen om voor volgende generaties een toekomstbestendige, mooie en waardevolle wereld achter te laten.

Ze hebben vermoedelijk geen idee, maar politieke partijen met een hart voor klimaat en milieu zouden zo enkele onderdelen voor hun verkiezingsprogramma's uit de Talmoed kunnen overnemen!

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.