Joodse vluchtelingen in de vroeg moderne tijd

Bijzondere reeks lezingen over Joods-gerelateerde onderwerpen

Een lezing in samenwerking met Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

'Vluchtelingen' zijn van alle tijden, maar worden in Europa voor het eerst als zodanig omschreven sinds de vroeg Moderne tijd (1450-1750). Het Vici-project van professor Geert Janssen (UvA) onderzoekt waarom, wanneer en hoe migranten zichzelf als 'vluchteling' gingen benoemen en welke gevolgen dit had voor hun legale status in verschillende steden tussen 1580 en 1680. Hans Wallage onderzoekt specifiek in hoeverre Joodse vluchtelingen hun woorden en argumenten uitkozen. Hiermee veronderstelt Wallage dat Joodse vluchtelingen hun positie actief gebruikten om zo een betere sociale positie in de maatschappij te verkrijgen. Tijdens deze lezing licht hij toe hoe hij tot deze veronderstelling is gekomen.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor leden van het GJWN. Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.