Focus op de parasja en haftara

Toelichting op de Tora en haftara

De Tora wordt al duizenden jaren gelezen door en voor een breed lezerspubliek. Wekelijks komt men op sjabbat in de sjoel bijeen om de lezing uit de Tora bij te wonen. Blijkbaar is deze oeroude tekst met haar soms mysterieuze verhalen een bron van inzicht en wijsheid voor lezers in heel verschillende tijdvakken. Maar je moet wel weten hoe je die tekst moet lezen. Want lezen is in de Joodse traditie altijd interpreteren. Wil je ook ontdekken wat er nu echt in de tekst van de Tora staat en je laten inspireren door eeuwenoude tradities? Dat kan op vrijdagochtend als we gedurende een uur de parasja - de wekelijkse lezing in sjoel - samen doornemen. Vanaf dit cursusjaar bekijken we ook hoe de haftara - de Profetenlezing - samenhangt met de Toralezing, deze aanvult of juist tegenspreekt

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.