Bestaat een Joodse literaire canon?

Een speelse afsluiting van het jaarthema

Een literaire canon wordt gedefinieerd als een verzameling boeken/ teksten waarover in een gegeven cultuur overeenstemming bestaat dat ze onderdeel uitmaken van het culturele erfgoed. Werken die iedereen 'moet kennen' om deel uit te maken van die cultuur en actief te kunnen deelnemen aan het 'gesprek' (discours) binnen die cultuur.De meningen over welke werken deel uitmaken van de canon en zelfs de noodzaak hiervan is controversieel.
Het Jodendom kent een religieus canon. Maar is de canon van de ene stroming identiek aan die van een ander? Kent en leest elke Jood deze werken? Welke schrijvers maken deel uit van de canon? Op welke manier speelt een canon een rol in ons culturele leven?
Aan de hand van een boekenlijst, een spel en aantal stellingen sluiten wij het jaarthema van Crescas ‘Joodse literatuur’ af met dit levendige debat. Neem een boek mee uit je bibliotheek dat jij zelf als 'canoniek' beschouwt en praat mee.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.