Bijbels Hebreeuws voor beginners

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Joods Studiecentrum Leiden
Logo samenwerking 'Joods Studiecentrum Leiden'

Het doel van de cursus Bijbels Hebreeuws voor beginners is om de leerling de basis van de grammatica bij te brengen en hem/haar te leren hoe met woordenboeken om te gaan. Na een jaar zou de leerling in staat moeten zijn om met de aangereikte hulpmiddelen eenvoudige teksten te lezen en om te begrijpen hoe bestaande vertalingen tot stand gekomen zijn.
Er wordt gebruik gemaakt van de volgende inleidende teksten (auteur Karel Jongeling): http://www.punic.co.uk/hebrew/navigation/overzicht_lessen.html en http://www.punic.co.uk/hebrew/hebrewsyntax/syntaxis_html/bhsyntax.html .
De te lezen tekst is het boek Roet (Ruth). De leerling wordt geacht zelf voor een Hebreeuwse Bijbeltekst en (in overleg) een woordenboek te zorgen. Tijdens de lessen komt ook regelmatig achtergrondinformatie ter sprake, met name uit de traditionele Joodse commentaren.
Voorkennis is voor deze cursus niet nodig, maar vooraf enig oefenen met het alfabet maakt de start wel eenvoudiger.

Hier vind je de online cursus voor het leren van het Alef-Beet.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.