In de nieuwsbrief stonden per abuis verkeerde data voor de lezingen van Bart Wallet. De informatie op de website in inmiddels gecorrigeerd. In het cursusoverzicht staan nu de juiste data:

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Joods onderwijs 1860-1940 - Jaarlijkse Jaap Sajet-lezing

Bijzondere reeks lezingen over Joods-gerelateerde onderwerpen

Joods onderwijs 1860-1940 - Jaarlijkse Jaap Sajet-lezing
cursusnummer
8041
plaats
Amsterdam
datum
1x op zondag
16 februari 2020
tijd
10.30-11.30 uur
kosten
€ 7,50
GJWN-leden: € 0,00

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland verzorgt al 100 jaar lezingen over uiteenlopende onderwerpen. Dit jaar doen ze dat weer in samenwerking met Crescas. Voor leden van het GJWN zijn deze lezingen gratis toegankelijk. Informatie over het lidmaatschap vindt u op de GJWN-website.

Jaarlijkse Jaap Sajet-lezing

Gedurende de periode 1860-1940 vonden ingrijpende veranderingen plaats binnen zowel het Nederlandse onderwijssysteem als de Joodse gemeenschap zelf. Welke invloed hebben deze veranderingen gehad op het religieuze onderwijs ('Joodse les') aan kinderen?

De invalshoek van deze lezing is een bijzondere beroepsgroep binnen Joods Nederland, namelijk de Nederlands-Israëlietische godsdienstonderwijzer, de spreekwoordelijke 'rebbe-chazzen-sjouchet-brugophaler'. Waar komt deze bijnaam vandaan en in hoeverre was deze werkelijk van toepassing? Waarom koos iemand (m/v) ervoor om godsdienstonderwijzer te worden? Hoe werden godsdienstonderwijzers opgeleid en wat was hun carrièreperspectief? Hoe gingen ze om met de spanningsvelden met enerzijds de overwegend seculiere bestuurders (de werkgevers) en anderzijds de rabbijnen die het leerplan vaststelden? Wat was de invloed van de Nederlandse onderwijswetgeving op de positie van godsdienstonderwijzers en het Joodse onderwijs?

In deze lezing wordt ook ingegaan op de vraag waarom de Joodse gemeenschap een andere keuze maakte met betrekking tot bijzonder onderwijs dan de protestantse en de katholieke denominaties.

Op 1 augustus 2015 overleed ir. Jaap Sajet. Joods, wetenschapper en bij leven voorzitter van de Stichting Morasha voor de geschiedenis der Nederlandse Joden. Ieder jaar wordt een spreker uitgenodigd een lezing te houden over een onderwerp dat betrekking heeft op de geschiedenis van de Joden in Nederland.


Henny van het Hoofd (1956) studeerde na de PABO Semitische talen en geschiedenis in Leiden. Ze vervolgde haar opleiding aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, waar ze zich specialiseerde in het ontwikkelen van leerplannen en lesmateriaal ten behoeve van het joodse onderwijs. Het door haar ontwikkelde het JELED leerplan is bekroond met de Max M. Fisher Prize for Jewish education in the diaspora. Het JELED leerplan wordt behalve in Nederland ook in Duitsland en Zwitserland gebruikt.
Henny is al vele jaren werkzaam als Hoofd Afdeling Onderwijs van het NIK. Naast het JELED lesmateriaal heeft ze ook nog andere publicaties op haar naam staan, waaronder Ivriet in Sjoel ('ontdek de taal van de sjoeldienst') en de Sjabbat Sidoer. In 2020 hoopt ze aan de Universiteit van Amsterdam te promoveren op een proefschrift over Joods Onderwijs in Nederland tussen 1860-1940.

docent: Henny van 't Hoofd


Disclaimer
Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan melding worden gedaan. Er wordt dan geen aanmelding meer geaccepteerd.
Als er niet direct plaats is in de door u gewenste cursus (vol, of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijgt u daar uiteraard ook bericht van. We informeren u dan ook over een eventuele mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

De inschrijving voor deze editie is helaas gesloten.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven
×

Snel inschrijven

Joods onderwijs 1860-1940 - Jaarlijkse Jaap Sajet-lezing

n.v.t.

← Snel & eenvoudigGeavanceerd inschrijven

Wilt u voor meerdere personen of meerdere cursussen tegelijk inschrijven?

Cursussen met hetzelfde thema 'Geschiedenis'