Parabels van wijsheid

Wat is wijsheid volgens de rabbijnen

Parabels zijn korte, fictieve verhaaltjes, waarmee ze hun onderricht kracht bij zetten en een brug slaan met de leefwereld van de toehoorder of lezer. De rabbijnen gebruikten in hun Bijbeluitleg, de midrasj, veelvuldig parabels. In deze lezing maken we kennis met dit intrigerende literaire genre in de Talmoedische literatuur en verkennen we de vorm en functie van parabels. We oefenen het lezen en begrijpen van parabels van wijsheid.
Wat is wijsheid volgens de rabbijnen en hoe verwerf je die? Wat is onze wijsheid? Kunnen we onze eigen parabels schrijven, om zo onze eigen verworven wijsheid te spiegelen?

Eric Ottenheijm

Eric Ottenheijm (1961) Universitair Docent Jodendom en Bijbelwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht waar hij zich vooral bezig houdt met vroeg-Rabbijnse Jodendom en de Joodse context van het...
Meer informatie

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.