Franz Rosenzweig

Lezingenreeks Joodse filosofie: De Moderne tijd

Loading...
Datum
woensdag 24 mei '23
Tijd
20:00 - 21:00
Lokatie
Online
Kosten
€ 15,00

Filosofie en Joodse existentie bij Franz Rosenzweig

Dicht maar verwarrend lijken het leven en denken van Franz Rosenzweig met elkaar vervlochten. Slechts een filosofisch systeem, noemt hij zelf zijn hoofdwerk Der Stern der Erlösung (1921) – en met klem niet een ”Joods boek”. Toch gaat voor velen de fascinatie van zijn denken voor een aanzienlijk deel uit van zijn eigen levensgeschiedenis en zijn Jood-zijn.

Geboren in een geassimileerde familie ziet Rosenzweig zich door zijn vriend Eugen Rosenstock-Huessy uitgedaagd zich tot het Christendom te bekeren. Voor het Jodendom de rug toe te keren, besluit hij, wil hij het echter eerst leren kennen. Zo ontdekt hij de mogelijkheid een vorm van Joods leven te omarmen. Deze vorm gaat niet op in het naleven van de Wet, in een ethische idee, of in een nationale aspiratie.

In plaats daarvan heeft voor Rosenzweig het Jodendom – en dat betekent voor hem: een Jodendom dat in de Diaspora blijft – een specifieke maar bevreemdende rol te spelen in de geschiedenis. Geschiedenis namelijk doelt voor Rosenzweig op verlossing, op het volledig waarmaken in de werkelijkheid van iets als rechtvaardigheid. Het Christendom staat bij uitstek voor dit streven de wereld in te trekken en rechtvaardigheid te verwerkelijken. Maar juist in dit streven wordt het Christendom onafwendbaar tiranniek: het vervalt telkens weer in de waan dat het de rechtvaardigheid al verwerkelijkt heeft.

Het Jodendom, daarentegen, staat voor Rosenzweig resoluut buiten de geschiedenis. Het verwerkelijkt geen rechtvaardigheid in de wereld. In plaats daarvan anticipeert het door de zuiver formele volmaaktheid van zijn liturgie, zo te zeggen als beeld, wat de wereld nog bereiken moet: daadwerkelijke vervolmaakte rechtvaardigheid. Daarmee is de Jood in zijn bestaan een concreet geleefde herinnering aan de wereld dat de geschiedenis nog niet is afgesloten, de rechtvaardigheid nog niet bereikt.

Deze cursus wordt opgenomen

Kortlopende cursussen en lezingen die via Zoom worden verzorgd, worden ook opgenomen. Als je voor een Zoom cursus of lezing hebt ingeschreven, kun je hem na inlog op je persoonlijk account tot het einde van het studiejaar terugkijken. Heb je je niet ingeschreven en wil je toch een cursus of een lezing zien? In enkele gevallen plaatsen wij reeksen en lezingen als een ‘altijd online’ cursus. Dat kan uitsluitend na toestemming docent en met behouden van de auteursrechten en AVG regels. Tegen betaling kun je een ‘altijd online' cursussen en lezingen op elk gewenste tijdstip kijken. Bekijk ons altijd online-aanbod. Staat jouw gewenste cursus of lezing er niet bij? Neem contact met ons op via info@crescas.nl

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Maror

Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland (Maror) beheert de Maror-gelden van private partijen (banken, beurs, verzekeraars) die bestemd zijn voor collectieve doelen binnen de Joodse gemeenschap in Nederland en verstrekt daaruit subsidies.meer informatie: maror.nl
Logo samenwerking 'Maror'

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.