De Aleppo Codex, met dank aan het Israel Museum, Jeruzalem

Kijk nu gratis: Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel met Emanuel Tov

Online openingsevenement van het cursusjaar 2020

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Menasseh Ben Israel Instituut
Logo samenwerking 'Menasseh Ben Israel Instituut'

Heb je de openingsevenement van het studiejaar op 9 september 2020, het webinar 'Op zoek naar het raadsel van de Hebreeuwse Bijbel', gemist? We hebben dit boeiende gesprek tussen Bart Wallet en Emanuel Tov opgenomen, zodat je het alsnog kunt zien en horen. Het enige wat je mist is de mogelijkheid om live vragen te stellen. Misschien worden ze, ook zonder dat je ze zelf hebt gesteld, toch beantwoord!

De Hebreeuwse Bijbel, Tanach, is eigenlijk geen boek maar eerder een hele bibliotheek. De oude teksten gaan van generatie op generatie, en roepen ook nu nog veel vragen op. Wie heeft bijvoorbeeld deze bijzondere verzameling boeken geschreven? En wanneer zijn ze tot stand gekomen? De Talmoedische traditie vertelt ons wie de boeken geschreven hebben, maar wat zegt de wetenschap? En welke methodieken worden hierbij toegepast? Wat is Bijbelkritiek? Welke conclusies kunnen wij trekken uit deze methodiek?
En dan zijn er nog vragen over de datering, over de auteurs, over de inhoud. Welke boeken van de Tanach zijn het vroegst geschreven? In welke periode ontstond de verzameling van de Tanach zoals wij die nu kennen? Werden ze door één auteur geschreven of juist door verschillende samenstellers, en herschreven in de loop van verschillende generaties? En plaatsen de conclusies van de moderne studie de gelovige jood voor een probleem?
Over deze vragen gaat Bart Wallet in gesprek met professor Emanuel Tov, een van de leidende Israëlische wetenschappers op dit terrein. Tov vertelt hierbij over zijn levensverhaal, dat in Nederland begon, en over zijn belangrijkste wetenschappelijke inzichten.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.