In de nieuwsbrief stonden per abuis verkeerde data voor de lezingen van Bart Wallet. De informatie op de website in inmiddels gecorrigeerd. In het cursusoverzicht staan nu de juiste data:

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Kijkje in het Israëlisch-Palestijns conflict

Achtdelige geschiedkundige cursus

cursusnummer
8003
expert
plaats
Amsterdam
data
8x op donderdag
31 oktober,
14 en 28 november,
12 december 2019,
13 en 27 februari,
12 maart,
2 april 2020
tijd
20.00-22.00 uur
kosten
€ 285,00

Israëlische Joden en Palestijnse Arabieren lijken soms wel op twee verschillende planeten te leven, planeten die elkaar amper bereiken maar toch een explosief mengsel vormen. Deze cursus helpt hun conflict te begrijpen in samenhang met de bredere historische, godsdienstige en internationale ontwikkelingen waarin het is ingebed. Daarbij gaan we politieke en ethische discussies niet uit de weg. Wat zijn de grondoorzaken van het conflict, en hoe heeft het zich, van de late 19de tot de vroege 21ste eeuw, tot andere Midden-Oosterse problemen verhouden? Waarom is het nooit tot een goed einde gebracht, hoewel veel Israëli's en Palestijnen toch ooit een compromis-oplossing aanvaardden? Welke obstakels maken dit geschil zo resistent voor oplossingen? Wat bracht allerlei buitenstaanders ertoe hun handen in dit wespennest te steken? En waarom hebben alle bemiddelingspogingen gefaald?

De politieke geschiedenis komt uiteraard uitvoerig aan de orde: de opkomst van zionisme en Arabisch nationalisme, het Britse Mandaat en de Holocaust, de oprichting van de Staat Israël en de Palestijnse catastrofe, en de erop volgende 70 jaar van oorlog voeren en vrede zoeken, vol trauma's, maar soms ook wenkende vooruitzichten en telkens toch weer net gemiste windows of opportunity. Daarbij speelt intra-Palestijnse verdeeldheid tussen nationalisten en islamisten een niet geringere rol dan regionale spelers zoals Hezbollah of Iran - of de verharding van de Israëlische politiek zelf.
Toch bestaat het IP-conflict niet alleen uit militaire en diplomatieke tragedies. Ook ontastbaarder aspecten spelen een rol. Radicale ideologieën, terrorisme en verschuivende internationale normen, het opnieuw groeiende antisemitisme, maar ook de voortwoekerende spanning tussen islam en het westen zijn enkele van de onzichtbare draden die Israëli's en Palestijnen gevangen houden in een web. Ook de Joodse gemeenschappen in de Diaspora raken verstrikt in die polarisering.
Is hier ooit nog uit te komen? Eén staat, twee staten, of wellicht iets totaal andersoortigs? Waar moet het heen met settlers, vluchtelingen en het door iedereen opgeëiste Jeruzalem? Voorbij de schuldvraag ligt de vraag naar wenselijke én mogelijke oplossingen. Welke contouren kunnen wij schetsen van een mogelijke co-existentie waar alle partijen mee kunnen leven?

Indeling

31 oktober 2019: inleiding + Joodse achtergrond
14 november 2019: Arabische en islamitische achtergrond
28 november 2019: 1917-1948, het Britse Mandaat
12 december 2019: van Jeruzalem tot Beiroet, drie oorlogen 1948-1967-1982

13 februari 2020: 1982-1993-2000, de bedrogen hoop van het vredesproces
27 februari 2020: 2000-heden: radicalisering, wanhoop of gewenning?
12 maart 2020: het IP-conflict in de internationale arena, de media en de academie
2 april 2020: perspectief op de toekomst


Peter Demant (1951) heeft geschiedenis gestuurd aan de UvA (Ph.D. 1988) en behaalde een livre-docência (post-doc) aan de Universidade de São Paulo in Brazilië. Hij is gespecialiseerd in Israël en de Palestijnen, het moderne Midden-Oosten en de Islamitische wereld. Hij heeft aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland gedoceerd en was een aantal jaren projectdirecteur van IPCRI (Israel/Palestine Center for Research and Information) in Jeruzalem. Van 2001 tot 2017 was hij als docent verbonden aan de Afdeling Geschiedenis en het International Relations Institute (IRI) van de Universidade de São Paulo. Tegenwoordig woont Demant weer in Nederland waar hij onder meer cursussen verzorgt bij Crescas en bij Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO).

docent: Peter Demant


Disclaimer
Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan melding worden gedaan. Er wordt dan geen aanmelding meer geaccepteerd.
Als er niet direct plaats is in de door u gewenste cursus (vol, of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijgt u daar uiteraard ook bericht van. We informeren u dan ook over een eventuele mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

De inschrijving voor deze editie is helaas gesloten.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven
×

Snel inschrijven

Kijkje in het Israëlisch-Palestijns conflict

n.v.t.

← Snel & eenvoudigGeavanceerd inschrijven

Wilt u voor meerdere personen of meerdere cursussen tegelijk inschrijven?

Cursussen met hetzelfde thema 'Geschiedenis'