Online cursus: Bialik

Van jesjivebocher tot nationale dichter

In deze tweedelige onlinecursus schenken wij aandacht aan één van de bekendste Israëlische dichters – Chaim Nachman Bialik.

Deel 1 - Bialik - zijn leven en zijn ontwikkeling tot ‘nationale dichter’.

Bialik was behalve dichter, ook schrijver van proza, vertaler en redacteur. Hij schreef zowel in het Hebreeuws als het Jiddisj, maar als Hebreeuwse dichter heeft hij de meeste invloed gehad. In Israël wordt hij dan ook alom beschouwd als ‘nationale dichter’, alhoewel hij 14 jaar voor de oprichting van de Staat is gestorven. Hij kreeg een traditionele Joodse opvoeding, studeerde in een jessjiva, maar raakte aangetrokken door de ideeën van de Verlichting en het Zionisme. Een centraal thema in zijn werk is dan ook het verscheurd zijn tussen traditie en Verlichting, maar daarnaast spelen ook de pogroms, de liefde en de natuur een grote rol. Bialik verhuisde in zijn leven vele malen: eerst binnen het Russische Rijk, van Zhitomir, waar hij opgroeide, naar Volozhin waar hij ging studeren aan de beroemde jesjiva; en later naar Odessa, een centrum van literaire en Zionistische activiteit. Toen de situatie daar verslechterde, week hij via Berlijn uit naar Tel Aviv.

Deel 2: Bialik en zijn werk; gedichten en literaire analyse.

In deze lezing richten wij op het werk van Bialik. Voornamelijk uit zijn gedichten, zowel van de originele Hebreeuwse teksten, als van Nederlandse vertalingen. Welke thema’s behandelt Bialik in zijn werk? Hoe kunnen wij zijn werk en stijl typeren? Het analyseren van de teksten werpt nader licht op zijn leven, relaties, innerlijke gedachtes en twijfels.

Kennis van het Hebreeuws is niet nodig.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.