Tatoeages en Tanach

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Loading...
Datum
zondag 11 december '22
Tijd
10:30 - 11:30
Lokatie
Amsterdam
Kosten
€ 7,50
Deze lezing wordt niet opgenomen.
Inschrijven voor deze editie is helaas niet meer / nog niet mogelijk.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven

Tatoeages lijken de nieuwe sieraden van nu te worden. Toch roepen ze ook verzet op. Zo kunnen bedrijven bezwaar maken tegen medewerkers met tatoeages. Ook de Bijbel is negatief ten aanzien van tatoeages, en lijkt zelfs verboden tegen tatoeages te bevatting (Leviticus).
In deze lezing bekijken we de teksten uit de Hebreeuwse Bijbel die verband houden met tatoeages en onderzoeken we de vraag waar de verboden mee te maken hebben. Omdat verboden in de Hebreeuwse Bijbel vaak ook verband houden met afwijzing van gebruiken bij omringende volkeren, wordt ook het gebruik van tatoeages buiten het oude Israël bekeken. Wat waren tatoeages in die tijd, waarvoor werden ze gebruikt?
De laatste vraag zal vervolgens zijn: hoe zit het met die verboden in het boek Leviticus? Gelden die nog steeds of gaat het toch om een ander soort tatoeages?

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wil je graag op de wachtlijst staan of je belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij je uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.