Joodse cultuur in de moderne Arabische wereld

De moderne geschiedenis van Joden in de Arabische wereld is even veelzijdig als bewogen. Tijdens deze lezing vertelt Lucia Admiraal over de grote politieke en culturele veranderingen van de negentiende- en het begin van de twintigste eeuw in het Midden-Oosten en de positie die de Joden daarbinnen hadden.
De negentiende eeuw wordt vaak gemarkeerd als begin van een periode van vergaande politieke hervormingen in het Ottomaanse Rijk, maar ook van een regionale intellectuele en culturele hervormingsbeweging: de Nahda.
Hoe verhield deze beweging zich tot het Europees kolonialisme en opkomend nationalisme in de regio? Wat vertellen de perspectieven van Joodse intellectuelen in Egypte, Libanon, Irak en Palestina ons over deze periode en de relaties tussen Joden en niet-Joden en Joden onderling?

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.