Marketing - een Talmoedisch gedachte?

Talmoed in het moderne leven

In deze serie lezingen wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het jaarthema Leiderschap.

Arts en Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe behandelt in dat kader een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.

Marketing in de Talmoed

Je zou denken dat in het jodendom voor marketing geen plaats is. Immers: waarom zou je binnen een geloofsgemeenschap een marktanalyse maken op 'met het oog op vergroting of behoud van afzet', zoals de definitie zegt?
Maar de praktijk laat zien dat er op bepaalde terreinen wel degelijk sprake is van marketing.
Binnen modernere stromingen van het jodendom is het geen ongebruikelijke methode om mensen te werven en te betrekken, en dat niet alleen: er worden op allerlei manieren fondsen geworven voor Talmoed-hogescholen en andere voor het jodendom nuttige doeleinden. Maar wat zegt de Talmoed hierover? Zijn er in de Talmoed
marketeers te vinden die het jodendom 'vermarkten' als ware het een product? En de volgende vraag is: welke karaktereigenschappen kenmerken hen?

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.