De plaats van Tanach in de geschiedenis van Joodse eredienst

Bijzondere reeks lezingen over Joods-gerelateerde onderwerpen

Een lezing in samenwerking met Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Joodse eredienst of liturgie is rijk aan teksten, deels Bijbels, deels Rabbijns met allerlei latere of uitzonderlijke toevoegingen die per land of per gemeente kunnen verschillen. Midden in de letterlijke wirwar van mogelijkheden vormt Tanach een stabiele factor: Psalmen, Tora-voorlezing, profeten-gedeelten – deze komen dagelijks of wekelijks of jaarlijks terug. Het Hebreeuwse woord siddoer geeft uitdrukking aan de wens door de eeuwen heen om met ‘ordening’ te komen, maar dat is maar deels gelukt.

In deze lezing wordt de spanning uitgelegd die er bestaat tussen standaard en afwijking en hoe Bijbeltekst en -taal hier doorheen schipperen. Het verhaal van de Joodse De jaarlijkse Jaap Sajet lezing
liturgie is vol verrassingen en wendingen. Wat is de rol van Tanach daarin? Deze vraag wordt belicht aan de hand van enkele bijzondere voorbeelden die ontleend zijn aan de eredienst voor Sjabbat, feest- en treurdagen. Tanach is niet alleen verhaal maar ook voorschrift: welke plaats hebben Bijbelse geboden en verboden in de eredienst waar het gaat om vertellen (bidden) en luisteren? Deze aspecten zullen op een toegankelijke manier voor het voetlicht worden gebracht.

Deze lezing is gratis toegankelijk voor leden van het GJWN. Kijk hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.