Ontdek de leider in jezelf

Dit jaar bij Crescas: de Academie voor Joods leiderschap

Van studie naar carrière

Ben je student of jongvolwassene tussen de 20 en 30 jaar? Crescas helpt je op weg van studie naar carrière met een cursus leiderschap die je op je CV kunt vermelden. Grijp deze unieke kans om de leider in jezelf te ontwikkelen!

Het complete programma bevat 4 modules van elk 3 sessies. In totaal zijn dat 12 bijeenkomsten die plaatsvinden van december 2021 tot en met april 2022. Je kunt ook voor losse modules inschrijven.

Waar mogelijk zijn de bijeenkomsten 'live', want in onze leiderschapsacademie gaat het niet alleen om het leren van nieuwe skills, maar ook om de groepsdynamiek en het vergroten van jouw sociale netwerk.

Stuur je CV en motivatiebrief (of vlog) naar info@crescas.nl. Je krijgt binnen een week reactie van ons en hoort of je in aanmerking komt voor dit unieke programma.

Het programma is als volgt opgebouwd:

Module 1 - Identiteit en zelf-kennis
Sessie 1.1 - 21.12.2021 Waar ligt jouw eigen motivatie. Zelfkennis als sleutel voor succes (Zoom-sessie)
Sessie 1.2 - 8.2.2022 Leidende positie binnen Joods Nederland - juist nu!
Sessie 1.3 - 22.3.2022 De kaart van Joods Nederland

Module 2 - Leiderschap & ondernemerschap (sessies via Zoom) - in samenwerking met The School of Life
Sessie 2.1 - 18.1.2022 Wat voor leider ben jij?
Sessie 2.2 - 25.1.2022 Ondernemerschap - kun je dat leren?
Sessie 2.3 - 1.2.2022 Effectiviteit. Of: hoe krijg je dingen gedaan?

Module 3 - Projectmanagement: Hoe doe je dat?
Sessie 3.1 - 1.3.2022 Projectmanagement: Wat houdt dat in?
Sessie 3.2 - 8.3.2022 Fondswerving: want alles kost geld.
Sessie 3.3 - 15.3.2022 Stakeholders management en networking

Module 4 - Teamwerk: Want wij werken nooit alleen
Sessie 4.1 - 29.3.2022 Teamwerk en helder communiceren naar binnen en buiten
Sessie 4.2 - 5.4.2022 Teamwerk: Vergadertechnieken
Sessie 4.3 - 12.4.2022 Motiveren en versterken van collega's, medewerkers en vrijwilligers

Module 1 - Identiteit bestaat uit drie sessies. 

Sessie 1.1 - Waar ligt jouw eigen motivatie. Zelfkennis als sleutel voor succes

Sessie 1.2 - Leidende positie binnen Joods Nederland - juist nu!

Sessie 1.3 - De kaart van Joods Nederland


Sessie 1.1: Jouw ambities in kaart brengen (via Zoom)
Het doel van de eerste sessie is om inzicht te krijgen in je eigen langetermijndoelen en dromen. Wat zijn jouw ambities en drijfveren in het leven? En hoe ziet jouw droom eruit over 5 tot 10 jaar? Waar ben je en met wie? Wat doe je? En welke rol speelt jodendom hierbij? Tijdens deze sessie zullen we antwoorden zoeken op dit soort levensvragen.

Inleiding (ca. 40 min)
We beginnen de sessie met het visualiseren van je ambities en drijfveren. Dit doen we met behulp van een oefening waarbij we in groepjes door de ruimte lopen. Daarna helpen jullie elkaar jullie doelen en dromen concreter te maken door stappen te formuleren.

Workshop (ca. 40 min.)
Na een pauze gaan we de barrières identificeren die je doelen en dromen kunnen belemmeren. Dit doen we met behulp van een oefening met stapstenen. Tot slot zal ieder zijn/haar doel of droom presenteren via een posterpresentatie tijdens een postertour.

Conclusie (ca. 40 min.)
Na een korte pauze bespreken we elkaars plannen en helpen we elkaar concrete netwerkacties te formuleren. Na afloop van de workshop heeft iedere deelnemer een stappenplan met acties geformuleerd hoe zijn/haar doelen en dromen te bereiken.

Bewaar je plan goed, want hier kom je op terug in de module Projectmanagement. Maar voor je daar aan toe bent volg je eerst de module Leiderschap en ondernemerschap.

Voor alle sessies geldt: inclusief koffie/thee/frisdrank en een hapje inclusief in de deelnameprijs.

Sessie 1.2: Joods zijn - juist nu!
Deze sessie heeft het doel om je te inspireren door een kijkje te geven in de management van de grootste culturele instellingen in Joods Nederland - het Joods Cultureel Kwartier.

Introductie (ca. 40 min)
Wij beginnen met meerdere vragen op tafel leggen: Wat gaat er goed in Joods Nederland en wat niet? Wat valt er te verbeteren? Is het belangrijk dat er een Joodse gemeenschap in Nederland blijft bestaan? waarom? Wat zijn de uitdagingen voor de Joodse gemeenschap in Nederland?

Workshop (ca. 40 min)
Na een pauze vertelt Emile vanuit eigen ervaring over de vragen en keuzes waar hij als directeur mee wordt geconfronteerd: wat betekent een Joodse identiteit voor een organisatie (in tegenstelling met een individu)? Wat is de missie van het JCK? Wat wil je van het jodendom naar buiten tonen, en wat niet? Heeft jodendom en maatschappelijk rol? Hoe kan het jodendom in Nederland zich positioneren? en met welke uitdagingen gaat de toekomst onze Joodse leiders confronteren? En wat als jouw organisatie met één been binnen en en met het andere naast de Joodse gemeenschap staat?

Conclusie (ca. 40 min)
In kleine groepen werk je de discussie uit met de volgende vragen: Als we het hebben over identiteit versterken, waar denk jij dan aan? Probeer jouw eigen visie hierin te verwerken. Wat kan en wil jij aan het versterken van Joodse indentiteit bijdragen? Jullie gaan met elkaar ideeën formuleren (hoe denkbeeldig ook) en tot slot aan de andere groepen presenteren.

Bewaar deze ideeën goed. Ze vormen de basis voor de derde sessie van deze module.

Sessie 1.3: Joods Nederland leren kennen
Welke organisaties zijn er en wat is de onderlinge verhouding?

Inleiding (ca. 40 min)
Nederland kent een rijke schakering aan Joods (verenigings)leven. In de inleiding proberen we Joods Nederland te leren kennen door eerst terug te gaan in de geschiedenis. Waar liggen de wortels van de huidige Joodse instellingen, of uit welke tegenbewegingen zijn ze ontstaan?

We kijken naar de verschuiving van een voornamelijk formeel naar een vooral informeel georganiseerde gemeenschap. Van een primair (orthodox) religieus georiënteerde infrastructuur naar de huidige lappendeken van identiteiten met een voor elk wat wils cafetariasysteem. En hoe Nederlands zijn wij als Joodse gemeenschap eigenlijk?

Wat zijn de bindende en verdelende elementen en wie en wat moet je kennen en zien om de gemeenschap te kunnen begrijpen? Met antwoorden op deze vragen brengen we de huidige gemeenschap stap voor stap in kaart en bouwen we op naar de workshop.

Workshop (ca. 40 min)
Na een korte pauze: Joods Nederland wordt steeds diverser en de organisatiegraad vrijblijvender. Hoe houd je dan richting toekomst een Joodse infrastructuur in stand? En waaruit moet die infrastructuur dan minimaal bestaan? Waar voelen wij (jongeren) ons (nog) mee verbonden en wat gaat/moet verdwijnen? In kleine groepjes zetten we de pijlers op.

Conclusie (ca. 40 min)
Na een korte pauze: Terugkoppeling van de workshop. Hoe kijken we aan tegen de huidige Nederlands Joodse gemeenschap en wat zien we als trends, als noodzakelijke dan wel onvermijdelijke ontwikkelingen richting toekomst en welke rol moeten/kunnen/willen jongeren hierin spelen? Polariseren we, of vinden we een gezamenlijke noemer, accepterende dat op sommige punten ‘we agree to disagree’?
We proberen een gezamenlijk toekomstbeeld te formuleren.

Module 2 - Leiderschap & ondernemerschap focust op leiderschap en wordt verzorgd in samenwerking met *The School of Life* (via Zoom).

We werken in drie workshopsessies: 

2.1 - Leiderschap 

2.2 - Ondernemerschap

2.3 - Effectiviteit

In de workshops werk je in een aantal stadia vanuit de theorie naar de praktijk.

Sessie 2.1: Leiderschap

Vandaag de dag is onze leiderschapsstijl essentieel voor het creëren van toewijding en het behalen
van resultaten. Als leidinggevende hebben we de mogelijkheid én verantwoordelijkheid om anderen te helpen het beste uit zichzelf te halen. In deze workshop onderzoeken we wat het inhoudt om een goede leider te zijn en hoe we onze eigen stijl kunnen ontwikkelen.

In deze workshop gaan we:
• bekijken hoe het denken over leiderschap in de loop van de geschiedenis is veranderd
• onze sterke punten en blinde vlekken onderzoeken
• leren hoe we een overtuigende visie ontwikkelen en hoe we deze effectief overbrengen
• onderzoeken hoe we anderen helpen tot bloei te komen en hoe we een cultuur van vertrouwen creëren.

Sessie 2.2: Ondernemerschap

Iedereen heeft er baat bij om als een ondernemer
te leren denken, niet alleen mensen die zelf een bedrijf beginnen. Deze mindset zorgt ervoor dat je nieuwe ideeën genereert, begrijpt wat klanten nodig hebben en voortdurend het eindproduct evalueert
om verbeteringen te zoeken.
In deze workshop leer je grenzeloos te dromen, zakelijk te handelen en scherp te analyseren.

In deze workshop gaan we:
• de mythes rondom ondernemerschap ontzenuwen
• deren hoe we de dieperliggende behoeften van potentiële klanten ontdekken
• onderzoeken hoe we deze dieperliggende behoeften kunnen gebruiken om nieuwe diensten en producten te ontwikkelen
• aan de slag met het bedenken van ondernemende ideeën

Sessie 2.3: Effectiviteit

Gebrek aan effectiviteit leidt niet alleen tot inefficiëntie, maar ook tot spijt. Als we niet oppassen gaan onze to-do-lijstjes als een last voelen in plaats van als het hulpmiddel dat ze horen te zijn. Dit voorkomen we door de belangrijke taken van de urgente te leren onderscheiden en door efficiëntie tot een gewoonte te maken.

In deze workshop gaan we:
• onderzoeken wat het moeilijk maakt om dingen gedaan te krijgen
• ontdekken wat onze persoonlijke manier van werken is en hoe wij dingen het beste voor elkaar kunnen krijgen
• specifieke methodes leren om de taken die voor ons liggen zo effectief mogelijk uit te voeren
• gewoonten en technieken ontwikkelen om uitstelgedrag te voorkomen

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met School of Life

meer informatie: theschooloflife.com/amsterdam
Logo samenwerking 'School of Life'

**Module 3 - Projectmanagement** richt zich op het voorbereiden, plannen en aansturen van de werkzaamheden die deel uitmaken van een project. Vooraf wordt het project opgedeeld in duidelijke fases. De projectmanager houdt continu de voortgang hiervan in de gaten, bewaakt het budget en zorgt dat deadlines gehaald worden opdat het proces zo efficiënt en effectief mogelijk wordt uitgevoerd. 

Deze module is opgebouwd uit drie bijeenkomsten:

Sessie 3.1 - Projectmanagement: Wat houdt dat in?
Sessie 3.2 - Fondswerving: want alles kost geld
Sessie 3.3 - Stakeholders management en networking

Sessie 3.1: Projectmanagement - Wat houdt dat in?

Het doel van deze workshop is om inzicht te krijgen in projectmanagement. Wat zijn de basisprincipes van projectmanagement? En hoe stel je een projectplan op met bijbehorende risicoanalyse? Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag.

We beginnen deze workshop met een teambuildingsoefening buiten. Tijdens deze oefening ervaren we in de praktijk de basisprincipes van projectmanagement. Vervolgens vertalen we de ervaring van deze oefening naar het plannen van een daadwerkelijk project. Daarna maakt iedere deelnemer zelf een projectplanning op een groot flipoverpapier met kaartjes.
De deelnemers presenteren hun projectplannen aan elkaar. Tot slot helpen we elkaar de risico’s van de projectplannen te identificeren en alternatieve scenario’s te ontwikkelen.

Alle deelnemers gaan naar huis met een eigen concreet projectplan en een lijst van eerste acties om verder in de praktijk tot uitvoering te brengen.

Sessie 3.2: Fondsenwerving - want alles kost geld

In de inleiding komen de volgende punten aan bod:
1. Profileren: Ik en de ander, waarom zou iemand mij geld willen geven.
2. Welke fondsen zijn er? Waar kan ik geld vinden en vragen, en voor wat?
3. Welke middelen kan ik inzetten om fondsen te werven.
4. Welke bronnen kan ik raadplegen voor relevante informatie?
5. Waar vind ik inspiratie?
6. Incentives en tegenprestaties
7. Tips

Na de pauze gaan we aan de slag (ca. 30 min.), met als uitgangspunt de projecten die eerder in het programma zijn geformuleerd. Daarmee gaan we op zoek naar briljante fondsenwervingsideeën voor deze projecten.
Na een korte pauze komt een nabespreking en afsluiting (ca. 30 min.). Als het goed is, heb je een begroting en een financieringsplan bedacht voor je project.

Sessie 3.3: Stakeholders management en networking

Stakeholdermanagement: een praktische aanpak

Stakeholdermanagement… wat houdt dat in? Voelt het soms alsof je door de bomen het bos niet meer kunt zien? Stel je prioriteiten, of pak je gewoon de makkelijkste klus als eerste aan? Geef je meteen antwoord op een bericht of gun je jezelf de tijd om er over na te denken? Appen, mailen of toch maar bellen? En haal je echt alles uit je adressenboek? Hoe passen social media in dit geheel?

Stakeholdermanagement heeft heel veel kanten, maar enkele eenvoudige handelingen en een beetje discipline kunnen veel betekenen voor je effectiviteit. Deze workshop begint met een theoretische sessie waarin wij kijken naar de macro- en micro-aspecten van stakeholdermanagement, gevolgd door zelf doen en een presentatie van resultaten met feedback. Daarbij geeft Ken Gould diverse tips waarmee je aan de slag kunt gaan om je eigen (werk)leven in kaart te brengen, om slimmer met je contacten om te gaan, en om te netwerken op een leuke en constructieve manier.

Module 4: Teamwerk - Want wij werken nooit alleen

Dit onderdeel van het programma bestaat uit 3 sessies.

Sessie 4.1 - Heldere communicatie binnen het team

Sessie 4.2 - Vergadertechnieken

Sessie 4.3 - Motiveren en versterken van collega's, medewerkers en vrijwilligers

Sessie 4.1: Helder communiceren naar binnen en buiten

In veel organisaties is ooit bij aanvang vastgelegd wie wat wanneer doet, maar is dat na verloop van tijd achterhaald. De organisch ontstane manier van werken is ook bij de leidinggevenden sleets geworden en de afstemming tussen afdelingen is zoekgeraakt.
Jaardoelen van de directie zijn niet doorvertaald naar week- of dagdoelen op de werkvloer. Andersom komt informatie van de werkvloer niet in de directiekamers terecht, waardoor verkeerde investeringen gedaan worden. Beslissingen worden niet op de juiste niveaus genomen, want de echte kennis zit elders in de organisatie. Op twee verschillende afdelingen bewaken ze één en het hetzelfde, terwijl andere punten nergens worden gecontroleerd.
Kortom: inefficiëntie alom, terwijl alle informatie binnen de organisatie aanwezig is. En volop frustratie.

Voordat we spreken over vergaderingen en motiveren in 1 op 1 gesprekken, moet je weten welke onderwerpen van belang zijn in het team waaraan je leiding geeft.
Wat zijn precies je doelen, sluiten ze aan bij de bedrijfsdoelen en zo ja, hoe? Welke informatie wil je van andere afdelingen hebben en wat moet jij vanuit jouw team aan anderen doorspelen? En in welke frequentie?
Hoe werk je optimaal samen met collega-leidinggevenden om dit alles af te stemmen? Hoe zorg je voor breed gedragen besluiten die niet keer op keer opnieuw bediscussieert hoeven te worden?
De module Management cyclus biedt een breed kader voor de module Teamwerk.

Sessie 4.2: Teamwerk: - Vergadertechnieken

In veel vergaderingen spelen dezelfde zaken: er gaat tijdverloren omdat deelnemers te laat komen of slecht zijn voorbereid. Veel vergaderingen zijn een verplicht nummer en vaak is het een hele zit waar niemand zich op verheugt.
De vraag is dan ook terecht; als je met de 8 professionals uit een team twee uur vergadert, levert dat meer op dan een dag werk van 2 professionals? Vaak is dat inderdaad de vraag en dat is best jammer. Want goed vergaderen is heel leuk en kan zeer effectief zijn.
Worden de juiste zaken besproken of passeren er onderwerpen die eigenlijk helemaal niet met de hele groep besproken hoeven te worden?
Notulen maken kost tijd, welk doel dienen ze en welk doel zouden ze moeten dienen? Hoe voorkom je dat onderwerpen steeds herhaald worden of dat wordt teruggekomen op eerdere besluiten?
Hoe maak je de vergadering interessant voor de deelnemers en geef je ze zelf de regie over een positieve en constructieve sfeer?
Wie werkt er het hardst tijdens de vergadering, jij als leidinggevende of de deelnemers? Klopt dat wel?

In de training komen deze onderwerpen in hoog tempo aan bod met als centrale vraag:
waarom vergader je, wat is het doel van elk onderwerp, hoe leg je de uitkomst vast en hoe zorg je voor je een betrokken en positieve houding van iedereen?

Sessie 4.3: Motiveren en versterken van collega's, medewerkers en vrijwilligers

Een heel belangrijk stuurinstrument van de leidinggevende is het 1 op 1 gesprek. Vele van deze gesprekken zijn onderdeel van een cyclus (functioneringsgesprek, beoordelingsgesprek) en vele zijn spontaan.
Je belangrijkste taak is het bevorderen van de groei van de medewerkers. Wat gebeurt er immers met je resultaten als iedereen in je team 15% groeit? Dit staat niet los van je verantwoordelijkheid als mens t.o.v. mensen. Zelfs de beste dieselmonteur is zonder ontwikkeling over 10 jaar zijn baan kwijt. Er zullen geen diesels meer rijden. De meeste banen kunnen vandaag niet meer gedaan worden met de skills van pakweg 10 jaar geleden. Ontwikkeling is essentieel. Voor het bedrijf, voor jezelf en voor je medewerker. Daar ligt jouw taak als leidinggevende. Nieuw is vaak “eng”, maar iets nieuws kunnen… dat geeft altijd een positief gevoel. Het motiveert enorm.
Hoe stel je doelen voor de mensen aan wie je leiding geeft? Hoe daag je uit, motiveer je en corrigeer je? Hoe bouw je een vertrouwensrelatie op als basis voor elk werkelijk contact? Waarop ben je superscherp en wat zie je door de vingers? Hoe stimuleer je gewenst gedrag en spreek je aan op ongewenst gedrag?
En waar sta je zelf in dit alles? Weet je welk gedrag van jou de ander motiveert of juist demotiveert? Hoe pak je de juiste voorbeeld rol en blijf je als baas geloofwaardig?

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.