Herinneringsmonumenten

In 1950 kwam het Monument van Joodse Erkentelijkheid na een scherpe discussie met de kunstenaar, Jaap Kaas, tot stand. Niet lang daarna werd het Nederlands Auschwitz comité opgericht. De weg naar die monumenten en organisaties, de discussies rond hun ontstaan, hun
vorm, hun plaats en hun geleidelijke verplaatsing van begraafplaatsen naar de openbare ruimte, vormen het verhaal rond de vele uitingen van ”Herinneringskunst”. In deze lezing van Joël Cahen worden al deze aspecten besproken.

Joël Cahen

Joel J. Cahen (1948) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (1978) en vervolgens Yiddish en Joodse geschiedenis aan het Max Weinreich Center for Advanced Jewish Studies van YIVO en...
Meer informatie

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.