Corona

Ook Crescas past het programma aan. De bijeenkomsten worden tot nader bericht geschorst en de langlopende cursussen worden via een online platform verzorgd. Wij blijven u informeren over de overige lezingen en cursussen via de nieuwsbrief en mail. Onze online aanbod blijft natuurlijk beschikbaar!

inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Wat is Joodse kunst?

Wat is Joodse kunst?
cursusnummer
8057
expert
plaats
Amsterdam
Datum
datum nog nader te bepalen
tijd
20.00-22.00
kosten
€ 17,50
De algemene opvatting (of misvatting) is dat kunst (en zeker figuratieve kunst) en jodendom onverenigbaar zijn. Toch is Joodse kunst rijk en gevarieerd. Van gebruiksvoorwerpen voor religieuze doeleinden tot moderne uitingen van de existentiële vragen in het hedendaagse leven en de uiting van de turbulente geschiedenis van het Joodse bestaan. Van figuratief tot abstract, van concreet tot conceptueel. Maar altijd in dialoog met de omringende culturen. Maar wat is Joodse kunst? Of: wat maakt een kunstvoorwerp Joods? Bestaat er een Joodse stijl? Of heeft Joodse kunst te maken met het inhoudelijke aspect en de functie van een voorwerp?

In deze lezing worden zeer verschillende kunstvoorwerpen behandeld, van kunst uit archeologische opgravingen en de laatantieke synagogen tot de moderne en hedendaagse kunst.


Diklah Zohar (1968), geboren in Israël, studeerde Kunstgeschiedenis en Joodse geschiedenis aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem en Klassieke archeologie aan de Universiteit Leiden. Vooral de oude synagogen uit de Talmoedische periode en hun versieringsprogramma hebben haar interesse. Haar promotieonderzoek richt zich op mozaïekkunst uit de vroeg-Byzantijnse tijd in het Nabije Oosten. Tegenwoordig is Diklah directeur van Crescas. In de loop van haar studie raakte Diklah geïnteresseerd in culturele uitwisseling tussen de Joodse en de Christelijke artistieke sfeer. Dit resulteerde in de publicatie Roman and Christian images in Jewish art. Naast het verzorgen van colleges, workshops en het organiseren van Israëlreizen, is Diklah actief als mozaïekkunstenares. Meer informatie is te vinden op psefas.nl.

docent: Diklah Zohar


Disclaimer
Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan melding worden gedaan. Er wordt dan geen aanmelding meer geaccepteerd.
Als er niet direct plaats is in de door u gewenste cursus (vol, of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijgt u daar uiteraard ook bericht van. We informeren u dan ook over een eventuele mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

×

Snel inschrijven

Wat is Joodse kunst?

n.v.t.

← Snel & eenvoudigGeavanceerd inschrijven

Wilt u voor meerdere personen of meerdere cursussen tegelijk inschrijven?

Cursussen met hetzelfde thema 'Geschiedenis'