Dierenwelzijn vanuit de Talmoed

Talmoed in het moderne leven

In deze serie lezingen wordt naar de Talmoed gekeken vanuit hedendaags perspectief en in relatie tot het jaarthema Leiderschap.

Arts en Talmoedgeleerde Jacob de Leeuwe behandelt in dat kader een aantal relevante actuele onderwerpen: management, marketing, dierenwelzijn, klimaat en milieu, geneeskunde en rechtspraak.

Dierenwelzijn en de Talmoed

In de Tora vinden we een aantal ge- en verboden die betrekking hebben op dieren en dierenwelzijn.
Ze zijn gebaseerd op de desbetreffende Noachitische opdracht om zorg te dragen voor het welzijn van dieren. De basis hiervan is dat levende wezens de mens moeten dienen, maar dat de mens daarbij verantwoordelijk moet handelen, juist omdat ze macht hebben over de dieren. Kortom: de mens is verplicht om goed voor alle dieren te zorgen. Daarmee biedt de Tenach de oudste en meest uitgebalanceerde traditie op het gebied van dierenbescherming.

In deze lezing bekijken we deze verplichtingen vanuit Talmoedisch perspectief.
Wat zeker aan de orde komt zijn de achtergrond en praktijk van de koosjere slacht en de offerdienst in
de tempel - hoe is die te rijmen met dierenwelzijn?
Het voorkomen van dierenleed is immers een belangrijke opdracht: als je een dier koopt moet je voldoende voedsel en een goed onderkomen hebben om het dier een goed leven te onderhouden. 
En wat zou de Talmoed vinden van de zogenaamde 'corona-puppies', honden die tijdens de coronapandemie werden aangeschaft en, nu de bewegingsbeperking is opgeheven, in asyls of zelfs de natuur worden gedumpt?

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.