Online: Hoe Rasji het jodendom redde

Als het Jodendom iets is, dan is het een textual community. Een gemeenschap die zich heeft gevormd, en blijft vormen, in het gesprek over een oude, gezaghebbende tekst. Over de uitkomst van dat gesprek bestaat meestal weinig overeenstemming. Maar dat het gevoerd moet worden, daarover is men het eens, net als over het ‘hoe’ van de interpretatie. En dat bepaalt weer de continuïteit van het jodendom. Zie het bekende Jews and Words van Amos Oz en Fania Oz-Salzberger: het jodendom bestaat dankzij het aanhoudende gesprek tussen de generaties.
En toch, helemaal vanzelfsprekend is die keten van de traditie niet. Er zijn in de geschiedenis momenten geweest dat het leven van Tora en Talmoed aan een zijden draadje hing. De elfde eeuw was zo’n moment, toen het centrum van studie verschoof van Babylon naar Europa, en de antieke mondelinge leer terecht kwam in een ontluikende middeleeuwse schriftcultuur. Hoe zou het jodendom zich ontwikkeld hebben als Shlomo ben Yitzchak, beter bekend als Rashi, zich niet over die complexe erfenis had ontfermd? In deze lezing gaan we onderzoeken wat Rashi deed om het Jodendom als textual community te redden, en hoe het Jodendom eruit had kunnen zien als hem dat niet gelukt was.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.