Bijbelpersonages in Hebreeuwse dichtkunst

Abraham slacht Izak, want Izak laat weten graag geofferd te willen worden. Jacob bedriegt Izak en steelt de zegen van zijn tweelingbroer Ezau – is dit terecht of maakt dit hem verdacht? Mozes is in groot gevaar op de berg Sinaï, want engelen protesteren tegen het weggeven van de Goddelijke Tora aan feilbare mensen.
Bovenstaande motieven zal men niet in de Bijbel aantreffen maar wel in de uitlegtraditie en vooral in gedichten. Door de eeuwen heen hebben dichters de vrijheid genomen om motieven uit de Bijbel artistiek aan te passen dan wel historisch in te passen. In de synagoge en daarbuiten, in diverse streken en landen.
Deze lezing is een inleiding op de rijke geschiedenis van de Joodse liedkunst en poëzie, vanaf de eerste eeuwen in de gangbare jaartelling tot dichtbij de huidige tijd.
Wie zijn de originele dichters die soms wekelijks voor iedere Sjabbat een lied maakten? Het werd in de synagogen gezongen en doorgegeven.
Wie zijn degenen in Italië en Duitsland die melodieën en motieven uit hun directe omgeving kopiëren en vervolgens in gedichten stoppen?
Dit en nog veel meer komt aan de orde in deze overzichtelijke voordracht.

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.