inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

De Joodse wereld in beroering

De revolte van Sjabtai Tsvi

De Joodse wereld in beroering
info Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding of kennis vereist

cursusnummer
7908
expert
plaats
Amsterdam
data
3x op woensdag
13, 20 en 27 februari 2019
tijd
20.00-22.00 uur
kosten
€ 80,00

In 1665 maakt een Jood uit Smyrna - het huidige Izmir - bekend dat hij de langverwachte masjieach is. Samen met zijn profeet, Nathan van Gaza, zorgde hij ervoor dat de hele Joodse wereld, van Jemen tot diep in Rusland, het grote nieuws hoorde. In korte tijd schaarden grote delen van Joodse gemeenschappen zich achter Sjabtai Tsvi, inclusief tal van vooraanstaande rabbijnen. Sefardiem en Asjkenaziem werden 'sabbatianist', terwijl ook geruchten de ronde deden dat de mythische 'tien verloren stammen' inmiddels ingescheept en op weg waren naar het Heilige Land. In de synagogale liturgie werden veranderingen doorgevoerd, zodat ook daar de komst van de masjieach werd bezongen.

In deze cursus gaan we op zoek naar de achtergronden van deze beweging rond een 'valse messias'. Wie was Sjabtai Tsvi en hoe kwam hij aan zijn ideeën? Hoe valt het te verklaren dat zoveel mensen zich achter hem schaarden? En welke invloed bleef deze beweging uitoefenen, ook nadat deze 'valse messias' zich tot de islam had bekeerd?
In drie bijeenkomsten besteden we aandacht aan het ontstaan en de ontwikkeling van het sabbatianisme, de invloed op het Nederlandse jodendom en de groepen crypto-sabbatianisten die binnen het jodendom én als aparte sekte binnen de islam (dönmeh) het gedachtegoed van Sjabtai Tsvi in leven hielden. Nog in het huidige Turkije leven nazaten van deze dönmeh. Over hun religieuze riten en hun vermeende invloed op de Turkse samenleving doen veel verhalen de ronde.


Dr. Bart Wallet (1977) studeerde geschiedenis en Hebreeuws aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is universitair docent politieke geschiedenis aan de Vrije Universiteit en doceert tevens bij de vakgroep Hebreeuws en Joodse studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek concentreert zich op vroegmoderne en moderne Joodse geschiedenis, in het bijzonder in Nederland.

In 2007 verscheen zijn boek Nieuwe Nederlanders, de integratie van de joden in Nederland 1814-1851. Samen met Paul van Trigt en Hans Polak schreef hij het in 2011 verschenen Sjehechejanoe - Die ons heeft laten leven, over de geschiedenis van de NIHS (de orthodox-Joodse Gemeente Amsterdam) van 1945 tot 2010. Hij promoveerde in 2012 op het proefschrift, Links in a chain. Early modern Yiddish historiography in the northern Netherlands.
In 2014 publiceerde hij Zeeburg: geschiedenis van een Joodse begraafplaats 1714-2014, terwijl in 2015 hij samen met Tirtsah Levie-Bernfeld de Canon van 700 jaar Joods Nederland samenstelde.
Recent redigeerde en schreef hij met anderen het naslagwerk Geschiedenis van joden in Nederland (2017) en – met Julie-Marthe Cohen – Joden en het Huis van Oranje: vier eeuwen geschiedenis, kunst en cultuur (2018).
Bart Wallet is een veelgevraagd spreker, hij is één van de experts op het gebied van de Nederlands-Joodse geschiedenis.

docent: Bart Wallet


Disclaimer
Indien het aantal deelnemers het aantal beschikbare plaatsen dreigt te overschrijden, zal hiervan melding worden gedaan. Er wordt dan geen aanmelding meer geaccepteerd.
Als er niet direct plaats is in de door u gewenste cursus (vol, of geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen) dan krijgt u daar uiteraard ook bericht van. We informeren u dan ook over een eventuele mogelijke andere cursus of datum/tijdstip.

De inschrijving voor deze editie is helaas gesloten.
Wachtlijst / belangstelling doorgeven
×

Snel inschrijven

De Joodse wereld in beroering

n.v.t.

← Snel & eenvoudigGeavanceerd inschrijven

Wilt u voor meerdere personen of meerdere cursussen tegelijk inschrijven?

Cursussen met hetzelfde thema 'Geschiedenis'