Vertalingen van de Tanach

In ABN en dialecten

De afgelopen anderhalve eeuw zijn er in Nederland verschillende nieuwe Bijbelvertalingen gepubliceerd. Onder de modernere bij voorbeeld de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, 2004), de Willibrordvertaling (W, 1975), de herziende Statenvertaling (HSV, 2010), de Naardense Bijbelvertaling (NB, 2004), Groot Nieuws Bijbel (GN, 1983), Bijbel in Gewone Taal (BGT, 2014), Fryske Bibel (FB, 1978), en in streektalen Biebel int Grunnegers (BG 2008), Biebel in de Twentse Sproake (BT, 2009).
Al deze vertalingen hebben natuurlijk hetzelfde doel: de originele tekst toegankelijk maken voor lezers die de grondtaal niet kennen. Het grote aantal Bijbelvertalingen die in een kort tijdsbestek verschenen, laat zien dat er geen enkelvoudige oplossing bestaat voor het probleem van het vertalen van de Bijbel. In deze bijeenkomst gaan we na waar de verschillen in de vertalingen in te vinden zijn, welke principes men gehanteerd heeft bij de vertaling en of er ook een waardeoordeel mogelijk is.
Naast het karakter van de vertalingen gaan we ook nog in op fouten in de vertalingen, ons beperkend tot een aantal opvallende voorbeelden.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.