Een briljante tijdverspilling?

I.s.m. het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland.

Nee, Spinoza had op zijn zachtst gezegd geen zin om een Hebreeuwse grammatica te schrijven. Om te beginnen zag hij er geen mogelijkheid toe. De Hebreeuwse Bijbel was wat hem betreft een onbetrouwbare, door generaties theologen gecorrumpeerde tekst. Solide kennis van de taal van de Hebreeërs was daar met geen mogelijkheid uit af te leiden. Maar ook de noodzaak zag hij niet. Ware kennis verkreeg je immers niet via de taal, en het Woord van God drong ook in andere talen dan het Hebreeuws wel tot het hart van de gelovige door. Niet doen dus.
En toch is hij gezwicht, ergens na 1670. Het resultaat is een met zichtbare tegenzin geschreven inventaris van het Hebreeuws, die zich met niets laat vergelijken. De auteur bezwoer zijn lezers met regelmaat dat ze zijn definities vast ‘absurdum’ zouden vinden. En toch, onder de streep blijkt Spinoza’s analyse helemaal zo gek nog niet.
In deze lezing gaan we deze briljante tijdverspilling eens wat nader bekijken: wie was het publiek van deze ‘on-grammatica’? Hoe zouden Spinoza’s collega-Hebraïsten haar gelezen hebben? Kende Spinoza eigenlijk wel genoeg Hebreeuws? Was het boek wel af? Hoe paste het werk in zijn filosofische project? En wat weet je nu precies als je het Compendium Grammatices Linguae Hebreae helemaal hebt doorgeworsteld?

Deze cursus wordt gegeven in samenwerking met Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland

Het Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland is opgericht in 1919 in navolging van soortgelijke genootschappen in het buitenland, die voortkwamen uit de traditie van de Wissenschaft des Judentums. Van oudsher organiseert het genootschap lezingen waarin joodse wetenschap in de ruime zin van het woord centraal staat. Er worden lezingen gehouden over joodse cultuur, religie, geschiedenis, literatuur, medische onderwerpen, fysica, filosofie, muziek, of een combinatie daarvan. Het genootschap organiseert 6 à 7 lezingen per jaar. Deze worden altijd op zondag gehouden. De contributie bedraagt € 25 per jaar.

meer informatie: genootschapjoodsewetenschap.nl
Logo samenwerking 'Genootschap voor de Joodse Wetenschap in Nederland'

Wachtlijst / belangstelling opgeven

De inschrijving voor deze cursus is helaas gesloten vanwege het maximale aantal deelnemers. Wilt u graag op de wachtlijst staan of uw belangstelling doorgeven, vul dan onderstaand formulier in. Mocht er alsnog een plekje vrijkomen zullen wij u uiteraard op de hoogte stellen. Bij veel belangstelling zullen wij extra cursus-editie's overwegen!

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.