Ter ere van, en in herinnering aan Bloeme Evers-Emden z.l. heeft Crescas het Dr. Bloeme Evers-Emden Fonds in het leven geroepen. Met uitkeringen uit dit fonds stellen wij cursisten voor wie de financiën een obstakel zijn, in staat om toch mee te doen.

Een leven lang leren is niet alleen het motto van Crescas, maar was dat ook van Bloeme Evers-Emden. Ze was daarvan het levende voorbeeld en ze deed alles wat mogelijk was om ook anderen die kans te bieden.

Bloeme was één van onze eerste docenten. Zij begon kort na de oprichting van Crescas in 1999 met lesgeven over het jodendom. Talloze cursisten hebben bij haar thuis aan tafel gezeten en zich gelaafd aan haar Joodse kennis. Na een ziekenhuisopname, in het voorjaar van 2016, vertrok ze naar Israël om in familiekring weer aan te sterken. Dat is helaas niet gelukt. Ze overleed 18 juli 2016 op 90-jarige leeftijd in Herzliya, Israël.

Het Dr. Bloeme Evers-Emden Fonds is mogelijk gemaakt door een genereuze donatie van het Ap en Nan van Minden Fonds.

Aanvragen kunnen worden ingediend per e-mail aan info@crescas.nl.

Doneren

Crescas kan niet zonder jouw steun. Met elke donatie, hoe klein ook, steun je onze activiteiten en zorg je dat wij nog meer voor Joods Nederland kunnen betekenen.