inloggen
×

Mijn Crescas

Inloggen met gebruikersnaam & wachtwoord


Zonder wachtwoord snel inloggen?

Dr. Henriette Boas Prijs 2013

Persbericht d.d. 16 september 2013

(foto: Thea Cohen)


Dr. Henriette Boas Prijs 2013 voor Crescas-website en Crescas-nieuwsbrief

Op grond van het Juryrapport heeft De Henriëtte Boas Stichting de Henriëtte Boas Prijs 2013, groot € 12.500 toegekend aan Crescas, in de persoon van zijn directeur Michel Waterman (Crescas-website en Crescas-Nieuwsbrief) en vrijwilligster Raya Lichansky (Crescas-Nieuwsbrief).

De Dr. Henriette Boas Prijs is in het najaar van 2004 door de Dr. Henriette Boas Stichting ingesteld ter onderscheiding van opmerkelijke journalistieke of wetenschappelijke prestaties (boek, krant, radio, televisie, film, expositie) die op een kritische en betrokken wijze verleden en/of heden van Nederlands-joodse cultuur en religie - in de breedste zin van het woord – belichten. Eerder reikte het bestuur de Prijs uit aan dr. Salvador E. Bloemgarten (voor zijn oeuvre) en aan prof. dr. Evelien E. Gans (voor het eerste deel van dubbelbiografie over Jaap & Ischa Meijer). Door de Prijs wordt ook de herinnering levend gehouden aan de classica Dr. Henriette Boas (1911-2001), die een ongekend grote aantal ingezonden brieven en artikelen schreef over Joodse cultuur, Nederlands Jodendom en de Staat Israël.

Uit het rapport van de Jury, die bestond uit Tamarah Benima, Julie-Marthe Cohen, Edwin Rabbie en Irene Zwiep (vz):
“De website van Joods Educatief Centrum Crescas, met name de wekelijkse Nieuwsbrief die daarop te vinden is en waarop iedereen die het Nederlands machtig is zich (gratis) kan abonneren, is een uitmuntend voorbeeld van een informerende, opiniërende, stimulerende, inspirerende website. Voor Joods Nederland is er geen betere gids voorhanden om te weten wat er over Jodendom en Israël in de breedste zin te zien is op televisie en radio; wat er aan culturele evenementen wordt geboden; wat er aan lezingen, colleges en seminars is te volgen; welke relevante cursussen er waar in de aanbieding zijn; welke artikelen en essays in buitenlandse bladen de moeite waard zijn; welke tentoonstellingen in welke periode te zien zijn, enzovoort, enzovoort.
Volgt men de Crescas-columnisten, van Esther Voet tot Leo Frijda, dan krijgt men een breed inzicht in literatuur, in de actuele joodse wereld, in de politieke ontwikkelingen in of met betrekking tot Israël, en in de Joodse wetenschap. Is dat nog niet genoeg, dan kan men zich laven aan de digitale versies van colleges, of aan interviews die door de Crescas-medewerkers zijn gegeven en/of gemaakt.”

De uitreiking zal plaats vinden op donderdagavond 10 oktober 2013 in de Agnietenkapel van de Universiteit van Amsterdam (Oudezijds Voorburgwal 229-231). Voor het bijwonen van de avond is opgave voor 6 oktober verplicht via contactformulier op www.henrietteboas.nl