Bel Crescas: 020 - 640 23 80
Crescas schoolbord
Mijn Crescas
Crescas App
Twitter
Facebook
Het uitverkoren volk?
cursusnummer7507
docentChaim van Unen
plaatsAmsterdam
data3x op dinsdag
27 januari,
3 en 10 februari 2015
tijd20.00-22.00 uur
kosten€ 48,00
Inschrijven


Het is een precair onderwerp, de uitverkiezing van het Joodse volk. Wat wordt daarmee bedoeld? Waar komt het vandaan? En ... stel dat het zo is, zijn we dan nog steeds uitverkoren? En met welk doel? Kunnen we voor de eer bedanken zoals in dat mopje waarin Moos, God vraagt een keer een ander volk te kiezen? Is het iets voor religieuze Joden, of ook voor seculieren?

Deze en andere vragen komen in de cursus aan de orde. De antwoorden zullen divers zijn. Antwoorden, misschien, die we niet willen horen? Eén ding is zeker: de antwoorden zijn interessant en we gaan ze niet uit de weg. Aan de hand van Tora en Tenach zullen we onderzoeken wat het doel van onze uitverkiezing zou kúnnen zijn.

De cursus is opgebouwd uit drie lessen:
1e les: Religies in het Midden-Oosten. Wat kenmerkt Tora te midden van andere religieuze geschriften en hoe speelt de historische omgeving (Mesopotamië, Egypte. Griekenland, etc.) daarbij een rol?
2e les: De wetten van Hammurabi en Mozes, twee verwante en vergelijkbare wetstelsels, maar ook met verschillen. De verschillen zeggen veel over het jodendom. Wat was volgens Tora het doel van onze uitverkiezing? We vieren het ontvangen van Tora als een feest, maar hoe gingen wij met de Tora om? Is uitverkoren zijn een essentieel onderdeel van onze Joodse identiteit?
3e les: Uitverkiezing na de Sjoa, kenmerk of program? Mogen we de uitverkiezing afzweren? En wat voor gevolgen heeft dat dan?

Crescas is partner in Jonet